นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ชั้น 33-34 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล : prateep@supalai.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-7258888#753
แฟกซ์ : 02-6830390
คุณประทีป
ตั้งมติธรรม
นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษาสมาคม
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 10/53-56 อาคารเดอะเทรนตี้ ซ.สุขุมวิท 13
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
อีเมล : khanyanat.o@apextcl.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-1687200
แฟกซ์ : 02-1687190-91
คุณพงษ์พันธ์
สัมภวคุปต์
นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษาสมาคม
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิตี้คอนโด จำกัด
57/84 ซอยศาลาแดง 2 ถนนสีลม เขตบางรัก
กทม. 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6926912
คุณอาภัสพงศ์
พูลผล
นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษาสมาคม
-
-
อีเมล : -
แฟกซ์ : -
คุณถนอม
อังคณะวัฒนา
ปี
2533-2535(ถึงแก่กรรม)
นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท รังสรรค์สถาปัตถ์ จำกัด
เลขที่ 266/8 สยามสแควร์ซอย 3 ถนนพระราม 1
เขตปทุมวัน กทม. 10330
อีเมล : rangsan_torsuwan@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2553953-6
แฟกซ์ : 02-2552542
ผศ.รังสรรค์
ต่อสุวรรณ
นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษาสมาคม
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สลิลธารา จำกัด
เลขที่ 128/45 สุขุมวิทเฮ้าส์ ถนนสุขุมวิท 23
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
อีเมล : wicha9222@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2603592-8
แฟกซ์ : 02-2603590
ดร.วิชา จิวาลัย
นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษาสมาคม
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพรสตีจพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เลขที่ 128/45 สุขุมวิทเฮ้าส์ ถนนสุขุมวิท 23
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม.10110
อีเมล : wanna.kovintha@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-2603593-8, 02-6890711-5
แฟกซ์ : 02-603590
คุณวรรณา
โฆวินฑะ
ตัณฑเกษม
นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษาสมาคม
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ชั้น 33-34 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล : atip@supalai.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-758888#115
แฟกซ์ : 02-684422
คุณอธิป พีชานนท์
นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษาสมาคม
นิรันดร์วิลล์ จำกัด
430 สุขุมวิท 93 แยก 18 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
อีเมล : thumrong88@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02-712-0999
แฟกซ์ : 02-712-2667
คุณธำรง
ปัญญาสกุลวงค์
นายกสมาคมกิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษาสมาคม