สมาคมอาคารชุดไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

24  เมษายน  2557

     สมาคมอาคารชุดไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และคุณธำรง  ปัญญาสกุลวงศ์ อดีตนายกสมาคมฯ

     ร่วมแสดงความยินดีต่อคุณประเสริฐ  แต่ดุลยสาธิต นายกสมาคมอาคารชุดไทยคนใหม่ เวลา 16.00 น. ณ ห้อง

     พาเพลิน ชั้น 8 โรงแรมหรรษา ซ.มหาดเล็กหลวง 2 ถ.ราชดำริ กรุงเทพมหานคร            
อัพเดท : 16 มิ.ย. 57, 11:27 น.