ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 6/2556 [26/09/2556 ถึง 26/09/2556]


ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมอาคารชุดไทย ครั้งที่ 6/2556 เวลา 15.00 - 18.00 น. 

ณ ห้องพาเพลิน ชั้น 8 โรงแรมหรรษา ถ.ราชดำริ กรุงเทพมหานคร
อัพเดท : 20 ก.ย. 56, 12:33 น.