ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 5/2556 [25/07/2556 ถึง 25/07/2556]
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 5/2556
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 - 18.00 น.
ณ ห้องสุขสันต์ ชั้น 8 โรงแรมหรรษา ถ.ราชดำริ กรุงเทพมหานคร

อัพเดท : 26 ก.ค. 56, 15:38 น.