ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 4/2556 [27/06/2556 ถึง 27/06/2556]
          


     ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 4/2556 เวลา 15.00 - 18.00 น. 
ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ
อัพเดท : 26 ก.ค. 56, 15:25 น.