งานสัมมนา “ทิศทางและกลยุทธ์ธุรกิจคอนโดมิเนียม...การปรับตัวของผู้ประกอบการ ปี 2560” [20/07/2560 ถึง 20/07/2560]อัพเดท : 13 ก.ค. 60, 11:15 น.