งานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 34 [29/02/2559 ถึง 14/03/2559]

เรื่อง        ขอเรียนเชิญร่วมพิธีเปิดงาน  “มหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 34”             

                 ตามที่ สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย  และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ได้ร่วมกันจัด  งานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 34   ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559  ณ  พื้นที่บริเวณโซนซี ชั้น 1, 2 และ พลาซ่า  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการขายให้กับสมาชิกผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยที่มีความหลากหลายให้แก่ผู้บริโภคและประชาชนโดยทั่วไป

                 ในการนี้  คณะกรรมการจัดงานฯ ได้กำหนดให้มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ  ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม  พ.ศ. 2559 เวลา 11.00 น. ณ เวทีกิจกรรม บริเวณพื้นที่เอเทรียม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   รายละเอียดตามกำหนดการแนบ

                 จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานดังกล่าว  คณะกรรมการจัดงานฯ    หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับเกียรติจากท่านมาร่วมงานในครั้งนี้   ขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้                                                            

 

                                                         
กำหนดการ

พิธีเปิดงานมหกรรมบ้านและคอนโดฯ ครั้งที่ 34

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 11.00  น.

ณ เวทีกิจกรรม บริเวณเอเทรี่ยม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

……………………………………………………………………………………………………………………

 

10.30 น.                 คณะกรรมการจัดงานฯ ประจำจุดต้อนรับ

                                แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่างชา-กาแฟ

 11.00 น.                 ฯพณฯ นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ  รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงการคลัง  เดินทางมาถึง  ณ ศูนย์การ

                              ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

 11.10 น.                 พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานฯ        

11.15 น.                 คุณวีระกิตติ์  เอกอัครวิจิตร  ประธานคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมเรียน
                              เชิญประธานในพิธีกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ

 11.20 น.                 ฯพณฯ นายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 

                              และทำพิธีเปิดงาน

 11.30 น.                 คณะกรรมการจัดงานฯ นำประธานในพิธีเดินชมภายในพื้นที่แสดงงาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติ

                               

                                             **********************************

อัพเดท : 29 ก.พ. 59, 11:31 น.