งานสัมมนา การบังคับคดีห้องชุด “กรมบังคับคดียกเลิกใบปลอดหนี้..ใครได้ ใครเสีย”

เรื่อง       ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา การบังคับคดีห้องชุด “กรมบังคับคดียกเลิกใบปลอดหนี้..ใครได้ ใครเสีย”  

 

             เนื่องด้วย สมาคมอาคารชุดไทย ร่วมกับ กรมที่ดิน และสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย กำหนดจัดสัมมนา การบังคับคดีห้องชุด “กรมบังคับคดียกเลิกใบปลอดหนี้..ใครได้ ใครเสีย ขึ้นในวันศุกร์ที่  26 มิถุนายน  2558  เวลา 08.00 – 12.00 น.  ณ ห้องวายุภักษ์ 3 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมาย กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการขอรับชำระหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของห้องชุดที่ได้จากการขายทอดตลาด แก่ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เจ้าของร่วมในอาคารชุด และผู้เกี่ยวข้องในอาคารชุดทุกภาคส่วน ในงานนี้ท่านจะได้ทราบถึง ความคืบหน้าล่าสุดคดีกฎหมายบังคับคดี,ผลกระทบกฎหมายบังคับคดีต่อนิติบุคคลอาคารชุด,การปรับตัวของนิติบุคคลอาคารชุดต่อกฎหมายบังคับคดี,ใครได้..ใครเสียจากกฎหมายบังคับคดี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว

 

             ในการนี้ สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านที่ปรึกษา ท่านคณะกรรมการและท่านอนุกรรมการสมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติ โดย ขอความกรุณาส่งใบตอบรับกลับมายัง สมาคมอาคารชุดไทย ที่หมายเลขโทรสาร 02-862-3340  หรือ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณจารีย์ , คุณศรุตา  โทร 02-862-3344 , 02-862-3341 จักขอบพระคุณยิ่ง

อัพเดท : 17 มิ.ย. 58, 14:43 น.