สัมมนาเรื่อง ผ่ากลยุทธ์ กระตุ้นตลาดคอนโด [21/07/2558 ถึง 21/07/2558]

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “ ผ่ากลยุทธ์กระตุ้นตลาดคอนโด ปี2558”  

                เนื่องด้วย  สมาคมอาคารชุดไทย  กำหนดจัดสัมมนา “ ผ่ากลยุทธ์กระตุ้นตลาดคอนโด ปี2558 ”  ขึ้นในวันอังคารที่  21  กรกฎาคม  2558  เวลา 13.00 – 17.10 น.  ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นตลาดคอนโดมิเนียม และตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย   โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว

                จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมงานฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายบริษัทละ 1 ท่าน โดยมีเงื่อนไขจะต้องเป็นสมาชิกที่ชำระค่าบำรุงประจำปี 2558 แล้วเท่านั้น ทั้งนี้โปรดส่งใบตอบรับเพื่อจองที่นั่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558  (จำนวนจำกัด จองก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน) สำหรับสมาชิกที่ยังไม่ชำระค่าบำรุงประจำปีท่านสามารถเข้าร่วมงานได้โดยชำระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป ท่านละ 700 บาท (ไม่รวม Vat)

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                          

** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ มโปรดติดต่อ  สมาคมอาคารชุดไทย **

     นางสาวศรุตา  คำแก้ว

    โทรศัพท์ 02-862-3344,02-862-3341 โทรสาร  02-862-3340

อัพเดท : 17 มิ.ย. 58, 11:10 น.