สัมมนาเรื่อง ผ่ากลยุทธ์ กระตุ้นตลาดคอนโด [17/07/2557 ถึง 17/07/2557]

สัมมนาเรื่อง ผ่ากลยุทธ์ กระตุ้นตลาดคอนโด พร้อมเปิดตัวและแนะนำ คณะกรรมการบริหารสมาคมอาคารชุดไทย(ชุดใหม่ประจำปี 2557-2558)

            เนื่องด้วย  สมาคมอาคารชุดไทย  กำหนดจัดสัมมนา “ ผ่ากลยุทธ์กระตุ้นตลาดคอนโด ”  ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่  17  กรกฎาคม  2557  เวลา 13.00 – 17.10 น.  ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นตลาดคอนโดมิเนียม และตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย  พร้อมกับเปิดตัว   และแนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมอาคารชุดไทย(ชุดใหม่) ประจำปี 2557 - 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว

            จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมงานฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายบริษัทละ 1 ท่าน โดยมีเงื่อนไขจะต้องเป็นสมาชิกที่ชำระค่าบำรุงประจำปี 2557 แล้วเท่านั้น ทั้งนี้โปรดส่งใบตอบรับเพื่อจองที่นั่งภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557  (จำนวนจำกัด จองก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน) สำหรับสมาชิกที่ยังไม่ชำระค่าบำรุงประจำปีท่านสามารถเข้าร่วมงานได้โดยชำระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป ท่านละ 700 บาท (ไม่รวม Vat)


               ในการนี้ สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านที่ปรึกษา และท่านคณะกรรมการสมาคมอาคารชุดไทย เข้าร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติ โดย ขอความกรุณาส่งใบตอบรับกลับมายัง สมาคมอาคารชุดไทย ที่หมายเลขโทรสาร 02-862-3340 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณจารีย์ , คุณนุชนารถ  โทร 02-862-3344 , 02-862-3341 จักขอบพระคุณยิ่ง

 อัพเดท : 20 มิ.ย. 57, 15:44 น.