คุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต นายกสมาคมฯเข้าร่วมให้นามวิทยากร สัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ – ปริมณฑล

30 พฤษภาคม  2557

     คุณประเสริฐ  แต่ดุลยสาธิต  นายกสมาคมฯเข้าร่วมให้นามวิทยากร และคุณอนงค์ลักษณ์  แพทยานันท์  อุปนายกและรอง

     เลขาธิการสมาคมฯและคุณศุภสิทธิ์  ตั้งตรงจิตร รองเลขาธิการสมาคมฯ และคุณกอบเดช  ตั้งไชยวงศ์  กรรมการสมาคมฯ

     เข้าร่วมสัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย กรุงเทพฯ – ปริมณฑล  เวลา 9.00 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรม 

     ฮอลิ เดย์ อินนท์ สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ


    
                

อัพเดท : 16 มิ.ย. 57, 11:41 น.