สมาคมอาคารชุดไทยจัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2557

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

          สมาคมอาคารชุดไทย จัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2557 พร้อมกับส่งมอบงานโดยคุณธำรง  ปัญญาสกุลวงศ์  อดีตนายกสมาคม ส่งมอบต่อให้คุณประเสริฐ  แต่ดุลยสาธิต  นายกสมาคมคนใหม่ ประจำปี 2557 – 2558 ซึ่งได้รับการเลือกตั้งไปเมื่อวันวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยมีคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ร่วมเป็นสักขีพยาน จัดขึ้นในเวลา 16.00-19.00 น. ณ ห้องสุขสันต์ ชั้น 8 โรงแรมหรรษา ถ.ราชดำริ กรุงเทพมหานคร                 

อัพเดท : 16 มิ.ย. 57, 11:17 น.