ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 3/2556 [30/05/2556 ถึง 30/05/2556]


ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 3/2556 เวลา 15.00 - 18.00 น.
ณ ห้องสุขสันต์ ชั้น 8 โรงแรมหรรษา ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ  
อัพเดท : 26 มิ.ย. 56, 15:02 น.