สิทธิประโยชน์ที่ได้รับในเบื้องต้น
1. หนังสือรวมกฏหมายอาคารชุด และกฏหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ มูลค่า 800. - ฟรี!!!
2. ข้อบังคับสมาคม
3. ใช้สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆสมาคมในราคาสมาชิก อาทิเช่น งานมหกรรมบ้านและคอนโด , งานสัมมนา
4. ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุมประจําเดือนของสมาคมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
5. ได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ในเรื่องกฎระเบียบ และ กฏหมายต่างๆเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
6. ได้รับสิทธิในการบันที่กข้อมูลจากเว็บไซด์ของสมาคม(www.thaicondo.or.th) และ สิทธิในการ LINK เว็บไชต์ ของบริษัทสมาชิก (ถ้ามี) กับเว็บไซต์สมาคม
7. ได้รับวารสารสมาคมอาคารชุดไทย ฟรี ตลอดปี (6 เล่ม)