ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
ดาวน์โหลด
อัพเดท : 01 ก.พ. 56, 20:32 น.