Weiss Architecture Studio

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae lorem.

WHAT WE DO

สมาคมอาคารชุดไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมผู้ประกอบการ

เกี่ยวกับธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อแจ้งข่าวสาร…

แผนของเราคือการพัฒนาที่ดินในเมือง ต้องมี design มีนวัตกรรมอะไรที่ใหม่ เราพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ ลูกค้า ในราคาที่จับต้องได้ปีหนึ่งอาจทำ 1-2 โครงการ อยากให้ลูกค้าได้ของดี มีคุณภาพ อยู่แล้วมีความสุข และมีมูลค่าเพิ่มในอนาคต...

คุณธีระ วังพฤกษ์ ที่ปรึกษาโครงการ

สมาคมอาคารชุดไทยได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่11 พ.ย. 2526 ภายใต้พระราชบัญญัติสมาคมการค้าพ.ศ.2509 มีวัตถุประสงค์ 9 ประการและได้ยึดถือมาตลอด 35 ปี ปัจจุบันถือได้ว่าสมาคมได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกอบธุรกิจอาคารชุดมีความเจริญเติบโตตอบสนองความต้องการของสังคม ได้รับความเชื่อถือจากภาครัฐและทุกภาคธุรกิจในวงการอสังหาริมทรัพย์ หวังว่าในอนาคตสมาคมจะมีบทบาทสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับในต่างประเทศ

ดร.วิชา จิวาลัย นายกกิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย

VISION & MISSION

บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ต่างทุ่มพัฒนา Prop Tech เป้าหมายระยะใกล้เพื่อใช้สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทำให้ลูกค้าเห็นถึง Value Added ที่แบรนด์นำเสนอ เพราะในวันนี้ทั้งทำเล และรูปแบบการพัฒนาโครงการของแต่ละ Developer แทบไม่แตกต่างกันมากนัก